Toegang tot een netwerk in de bouwwereld

We bouwen een duurzaam huis met spullen die over zijn

Toegang tot een netwerk in de bouwwereld

18 mei 2012 Handjes van de week 0

Vissen vang je in een net. En als die vissen contacten heten, dan heb je een netwerk. Veel vissen in een net, dat is overvloed. En Rosalie Thomassen biedt ons een kans gebruik te maken van die overvloed!

Deze spraakzame waterval is de dochter van een aannemer met een grote interesse in alles wat te maken heeft met bouw en duurzaamheid. Voor haar communicatiebureau Erwt haalt zij haar klanten uit de bouwwereld en behartigt zij de belangen van bouwers via het NVOB cultuurfonds, een netwerk voor aannemers, en Bouwend Nederland, een platform voor 85 aannemersbedrijven en toeleveranciers uit het Knooppunt Arnhem Nijmegen.

Wat is het wat je voor het Huis van Overvloed gaat doen?

“Ik heb Juul in contact gebracht met Born, een bouwopleiding voor timmerlieden en metselaars. Daar doen ze aan beroepsbegeleiding en zoekt de opleiding naar werkplekken voor leerling timmerlieden en metselaars”, vertelt Rosalie enthousiast. “Misschien ken je Technovium, dichtbij station Heijendaal? Daar zit de bouwopleiding en zijn jongeren op zoek naar werkervaringsplekken in de bouw en in onderhoud. Omdat het nu zo slecht gaat in de bouw is het moeilijk om een stageplek te vinden. De studenten zijn op zoek naar een spannende werkplek. Ik denk, dat het Huis van Overvloed zo’n plek kan bieden.”

Waarom doe je mee met het Huis van Overvloed?

“Ik ken de Waarmakerij. Daar heb ik Juul leren kennen. Verder ben ik veel met duurzaamheid en met soortgelijke initiatieven bezig, zoals Lentmark. Dat is een toren in het nieuwe Lent, dat door het NOVB gebouwd is en 5 jaar blijft staan. Het is gebouwd met de hulp van leerlingen van de bouwopleiding en is eigenlijk één groot trappenhuis. Het Huis van Overvloed sluit daar goed bij aan en dat beiden in Lent worden gebouwd lijkt mij geen toeval”, ze lacht. En dan weer ernstig: “We putten uit elkaar netwerk en we helpen elkaar.”

Ook het feit, dat haar vader aannemer is en ooit de eigenaar van een timmerfabriek was, speelt mee. “Ik heb een zwak voor cultuurhistorie. Daarin hebben het Huis van Overvloed en ik natuurlijk een raakvlak. Verder wil ik in deze samenwerking mooie dingen neerzetten. Iets nalaten aan de stad.” Ze denkt kort na.

Even een adempauze om alles op te schrijven wat ze allemaal gezegd heeft. En dan gaat ze weer door: “Het Huis van Overvloed kan laten zien wat een mooi beroep bouwen eigenlijk is. Dat bezig zijn in de techniek leuk is. Steeds minder jongeren tonen interesse voor technische vakken en de bouw. Het is jammer, dat steeds meer jongeren heel hoog inzetten voor een opleiding en minder met hun handen willen werken. Dat heeft te maken met het imago, natuurlijk. Maar de bouw en de techniek zijn ook creatief. Het Huis van Overvloed kan laten zien, dat het ook leuk is om te klussen.”

Wat voor overvloed kom je tegen in je werk en je leven?

“Ha, die vraag komt van Juul”, lacht ze. Ze denkt even na, maar niet lang. “Het gaat om win-win situaties. We kunnen elkaar helpen. Ik heb een heel groot netwerk via het NVOB cultuurfonds. Als je lid bent van het cultuurfonds gun je elkaar opdrachten. Je zoekt naar samenwerking met elkaar. Verder heb ik tijd en energie in overvloed, die ik graag weggeef. Ik ben ambitieus én bereid om ook zonder ervoor betaald te krijgen mij voor dingen in te zetten. Zoals bijvoorbeeld voor het inzamelen van geld voor de restauratie van de Stevenskerk. Opeens ontstaat daar het idee om een kalender te maken. Benda wilde de kalender wel maken. Ik heb een groot netwerk van fotografen en heb ervaring met het zoeken van publiciteit. In juni komt de kalender uit en wie de kalender koopt, steunt de restauratie van de Stevenskerk.”

Wat zoek je? Misschien kan een lezer van dit bericht je wel helpen.

Hier moet Rosalie wat langer over nadenken. Maar dan weet ze het ook. “Voor Lentmark zoeken we nog een beheerder van de sleutel voor de toren. We willen Lentmark inzetten voor buurtfeesten, exposities, kinderactiviteiten. Dat kan nu nog niet, want Lentmark ligt nog geïsoleerd op een bouwterrein met allemaal sloten en kanalen erom heen. Maar zodra we de toren toegankelijk kunnen maken, willen we hem openhouden met hulp van een aantal vrijwilligers.“

Op 9 mei is de opening van Lentmark geweest met wethouder Tankir als degene die het lintje mag doorknippen. “Een kleine ceremonie. We willen dan de sponsoren bedanken en de jongeren die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van Lentmark.”

Voor wie contact zoekt met het NVOB cultuurfonds voor informatie over Lentmark, mail naar info@nvobcultuurfonds.nl.